Ông Đỗ Văn Long

Giám đốc Chiến Lược Vùng - Infinity Blockchain Labs

Ông có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với vai trò quản lý điều hành và cũng là Giám đốc Công nghệ ở một số lĩnh vực như Thương mại điện tử, du lịch, khách sạn và tài chính. Ông có kinh nghiệm trong việc xây dựng cho doanh nghiệp các giải pháp ứng dụng công nghệ mới liên quan đến ERP, CRM, SCM, BI, giải pháp công nghệ tài chínhvà hiện nay là dịch vụ ứng dụng Blockchain & phát triển chiến lược cho doanh nghiệp.Với thời gian 2 năm cùng tham gia làm việc tại Infinity Blockchain Labs qua các vị trí Giám đốc Fintech, Giám đốc Văn phòng Chủ Tịch, và hiện nay là Giám đốc chiến lược vùng , ông phụ trách chính về xây dựng phát triển chiến lược của IBL, phổ cập kiến thức công nghệ blockchain cho cộng đồng và kết nối IBL với hầu hết các trường Đại học/ Viện nghiên cứu lớn tại Việt Nam. Đó là những bước đi khởi đầu bắt buộc để góp phần khẳng định Infinity Blockchain Labs là một trong những đơn vị dẫn đầu nghiên cứu và phát triển Blockchain tại Việt Nam và khu vực, qua đó đóng góp cho việc xây dựng Việt Nam trở thành một Quốc gia khởi nghiệp ứng dụng công nghệ Blockchain trong tương lai.
Do Van Long has 18 years of experience in IT with executive management role and Chief Technology Officer in E-commerce, Travel, Hospitality and Finance. He specialises in creating innovative enterprise solutions related to ERP, CRM, SCM, Financial solutions, Business Intelligence, and now are Blockchain Services & Business Strategy development.
As joining to Infinity Blockchain Labs from last two years with Fintech Director, then President Office Director, and now is Regional Chief Strategy Officer, he work mainly on business development, build business strategy, expand blockchain technology knowledge to community, and connect IBL to most Vietnam business partners and biggest Universities/Institutes along Vietnam on blockchain education. Those are must steps to make IBL become one of the leading R&D Blockchain firm in Vietnam and Region, and then support Vietnam become the Blockchain Country in near future.