Ông Huỳnh Hạnh Phúc

Giám đốc điều hành công ty cổ phần Green Edu

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) – Đại học Missouri (Hoa Kỳ)
Thạc sĩ chính sách công (MPP) – Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
Từng là quản lý chiến lược và vận hành cho Grab
Nhận chứng chỉ tài chính và đầu tư CFA Charter Holder năm 2018 (CFA Institute)
Sáng lập và Giám đốc điều hành Teach For Vietnam từ năm 2016 - DNXH với sứ mệnh "Tìm kiếm và phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững". TFV là một thành viên trong mạng lưới giáo dục Teach For All, có 48 đối tác trên 48 quốc gia.