Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ

Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP)

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ hiện là Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP). Trước khi đảm nhận vị trí tại ITP, TS. Vũ công tác tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM từ 2015 đến 2018 trong vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) và Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế. Ông đồng thời là nhà nghiên cứu cao cấp tại trường Chính sách công và Môi trường (SPEA), Đại học Indiana, Hoa Kỳ (2018-2020). Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, TS. Huy Vũ còn tham gia tư vấn cho Ngân Hàng Thế Giới, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) v.v, và là thành viên của các nhóm phục vụ nghiên cứu đầu vào cho các cơ quan TW, các địa phương ở Việt Nam.