Ông Lê Thành

Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ

Ông Lê Thành có 15 năm kinh nghiệm trong các chương trình phát triển cộng đồng, làm việc với các tổ chức trong nước và quốc tế như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, CARE, CCFD, Chính phủ Úc. Ông còn đảm nhiệm các chức vụ: thành viên HĐQT – Cổ đông lớn – Tổng công ty Xây Dựng Số 1 CC1, thuộc Bộ Xây Dựng; Thành viên sáng lập mô hình Chuỗi giá trị Nông nghiệp hội nhập thị trường thế giới thực hiện thí điểm tại Tỉnh Tây Ninh.