Tiến sỹ Martijn van de Groep

Tư vấn trưởng Kế hoạch phát triển ĐBSCL

Giám đốc Tổ chức Water.nl (Hà Lan)

TS. Martijn van de Groep hiện đang là Tư vấn trưởng Kế hoạch phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (The Mekong Delta Plan), đồng thời là Giám đốc Tổ chức phi chính phủ Hà Lan Water.nl. TS. Martijn là quản lý dự án cấp cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm việc với các nhóm đa ngành, thuộc các lĩnh vực quản lý thích ứng đồng bằng, quản lý tài nguyên nước tích hợp, lập kế hoạch sử dụng đất, xây dựng và thực hiện các chính sách biến đổi khí hậu, bao gồm đánh giá tác động kinh tế, xã hội và mỗi trường. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, bao gồm châu u, châu Á, Châu Phi kể từ năm 2016. Ngoài ra, ông tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế, ví dụ Ngân hàng Thế giới hoặc Ngân hàng ADB, và nhiều đối tác phát triển song song khác. Ông Martijn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Kinh tế, chuyên môn chính là phát triển kinh doanh, phân tích chính sách, quản lý thông tin và hỗ trợ quyết định, đánh giá đầu tư (cơ sở hạ tầng nước và giao thông vận tải) và cải cách thể chế.