Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực chính sách chiến lược nông nghiệp. Ông là Tiến sĩ về Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Xã hội La Hay, Hà Lan.
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế và chính sách nông nghiệp. Ông đã tham gia và đóng góp vào hàng loạt chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn như: Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược thu hút đầu tư Doanh nghiệp vào lĩnh vực Nông nghiệp, Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp, Chiến lược Phát triển ngành Rau củ quả Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2030; Các đề án Tái cơ cấu tiểu ngành lúa gạo, chăn nuôi; Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, Đề án Xuất khẩu Nông Lâm Thủy sản,…
Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách và công trình nghiên cứu lớn bao gồm: Báo cáo Việt Nam 2030, Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 về chủ để Chuyển đổi nông nghiệp bền vững,…
Ông là Phó trưởng ban Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB), Tổ phó Tổ công tác liên ngành khảo sát, nghiên cứu, xây dựng “Đề án phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2030”; thành viên Ban chỉ đạo “Phát triển thị trường nông sản” của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên Nhóm công tác ngành hàng thuộc Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV),…