Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã Trung ương

Giới thiệu: Ông Nguyễn Ngọc Bảo từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương. Từ ngày 1.10.2017, ông Nguyễn Ngọc Bảo giữ chức Bí thư Đảng đoàn; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ông từng được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015.