Tiến sỹ Nguyễn Quốc Toản

Quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tốt nghiệp MBA tài chính; MBA Quản trị doanh nghiệp và Tiến sỹ Khoa học Quản lý tại Đại học Montesquieu Bordeaux IV. Nguyên Phó Chánh Văn Phòng Ban Kinh tế Trung ương.