Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Giới thiệu: Ông Phạm Xuân Hòe từng trải qua nhiều vị trí tại Ngân hàng Vietcombank trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ vào tháng 3.2012. Từ tháng 4.2015 đến nay, ông là Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông có nhiều công trình, bài báo đăng trên các tạp chí có chất lượng như Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thanh tra, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và nhiều báo chuyên ngành khác.