Ông Trương Cảnh Tuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh ngày 25.10.1969, quê quán xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; vào Đảng ngày 4.4.2000; trình độ Chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế. - Từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 08.4.2015, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016). Về thành tích thi đua khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch Nước phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-CTN ngày 30.8.2013.