Ông Lee Yong Kyun

Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Lavifood